x
logo

POMORZE DAJE MOC

Stacje elektroenergetyczne i linie najwyższych napięć umożliwiające odebranie energii z morskich farm wiatrowych

O INWESTYCJI

Aktualności

Q&A

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Jakie tereny zostaną objęte inwestycją?

PSE obecnie przygotowują propozycje przebiegów dla kilkuset kilometrów linii napowietrznych, których początek znajduje się w gminie Choczewo. Ze stacji będą wychodziły cztery nowe linie energetyczne – w kierunku SE Żarnowiec w gminie Krokowa, do SE Gdańsk Przyjaźń w gminie Żukowo, do istniejącej linii Grudziądz Węgrowo-Gdańsk Błonia w okolicach Tczewa oraz w kierunku Słupska. Inwestycją zostanie objętych do 30 gmin na trasie przebiegu tych linii.

Kiedy zostanie potwierdzona lokalizacja stacji i przebiegi nowych linii NN?

Prace nad budową Morskich Farm Wiatrowych i inwestycji towarzyszących, takich jak linie NN i stacje elektroenergetyczne, postępują wielotorowo.

Obecnie prowadzone prace skupiają się na określeniu wstępnych możliwych lokalizacji stacji i wytyczeniu korytarzy liniowych, które w najlepszym stopniu uwzględnią zarówno oczekiwania społeczne jak i ograniczenia środowiskowe. Jednocześnie muszą być możliwe do wykonania technicznie.

Propozycje lokalizacji stacji i przebiegu linii zostaną zaprezentowane zarówno mieszkańcom, jak i przedstawicielom władz samorządowych i poddane konsultacjom. 

Czy stacja elektroenergetyczna i linie NN są bezpieczne?

Infrastruktura elektroenergetyczna jest bezpieczna dla jej sąsiadów – zarówno ludzi, jak i zwierząt. Budowa nowych stacji i linii jest zawsze realizowana zgodnie z surowymi normami wynikającymi z polskiego i europejskiego prawa, w tym normami ochrony środowiska. W trakcie eksploatacji powołane do tego instytucje czuwają nad przestrzeganiem restrykcyjnych poziomów oddziaływania obiektów na otoczenie.

INWESTYCJA W LICZBACH