x
logo

POMORZE DAJE MOC

Stacje elektroenergetyczne i linie najwyższych napięć umożliwiające odebranie energii z morskich farm wiatrowych

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Aktualności

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Jakie tereny zostaną objęte inwestycją?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaprojektowały przebiegi dla ponad 250 kilometrów linii napowietrznych, których początek zostanie zlokalizowany w jednej z dwóch nowych stacji elektroenergetycznych – SE Choczewo.

Ze stacji będą wychodziły cztery nowe linie energetyczne – w kierunku SE Żarnowiec w gminie Krokowa, do SE Gdańsk Przyjaźń w gminie Żukowo, do istniejącej linii Grudziądz Węgrowo – Gdańsk Błonia w okolicach Tczewa oraz w kierunku Słupska.

Inwestycją zostaną objęte 22 gminy na trasie przebiegu tych linii. Trasy linii przekazano władzom gmin oraz opublikowano na stronie pomorzedajemoc.pse.pl w zakładce Inwestycje/Lokalizacja inwestycji.

Jak inwestor informował mieszkańców o inwestycji?

Mieszkańcy terenów objętych inwestycją są o niej informowani od wczesnego etapu. W ramach prowadzonego na obszarze 22 gmin procesu konsultacyjno-informacyjnego mieli możliwość wyrażenia swojej opinii – m.in. w zakresie proponowanych przebiegów.

Dyżury informacyjne dla właścicieli gruntów na trasach linii oraz innych zainteresowanych mieszkańców prowadziły zespoły złożone m.in. z ekspertów w zakresie projektowania linii, oceny ich oddziaływania na środowisko itd.

Każde ze spotkań trwało 4 godz. – było to razem 200 godzin rozmów na terenach sołectw objętych planowanymi inwestycjami. Dodatkowo przeprowadzono liczne indywidualne spotkania online oraz uruchomiono – działające nadal – infolinię i skrzynkę kontaktową.

Na terenie wszystkich gmin, które obejmie inwestycja, znajduje się blisko 1000 nieruchomości prywatnych właścicieli. Przeprowadzone spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. W sumie w procesie konsultacji społecznych zgłoszono ponad 400 uwag dot. przebiegów. Każda z nich została przeanalizowana, wiele uwzględniono.

Trwa inwentaryzacja środowiskowa. W zależności od jej końcowych wyników, trasy linii mogą ulec jeszcze niewielkim zmianom. Na tym etapie inwestor nie przewiduje innych zmian przebiegów. Nadal możliwe są jednak drobne korekty dotyczące miejsc posadowienia słupów. W razie takiej potrzeby – prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, z wykorzystaniem adresu pomorzedajemoc@pse.pl lub infolinii – tel. 887 778 992 (działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-15:00).

Czy stacja elektroenergetyczna i linie NN są bezpieczne?

Infrastruktura elektroenergetyczna jest bezpieczna dla jej sąsiadów – zarówno ludzi, jak i zwierząt. Budowa nowych stacji i linii jest zawsze realizowana zgodnie z surowymi normami wynikającymi z polskiego i europejskiego prawa, w tym normami ochrony środowiska. W trakcie eksploatacji powołane do tego instytucje czuwają nad przestrzeganiem restrykcyjnych poziomów oddziaływania obiektów na otoczenie.

INWESTYCJA W LICZBACH