x
logo

4,5 mld złotych na inwestycje na Pomorzu

15.12.2020

4,5 mld złotych na inwestycje na Pomorzu

Inwestycje o wartości ponad 4,5 mld złotych zrealizują na Pomorzu do 2030 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Powstaną nowe stacje elektroenergetyczne oraz linie napowietrzne najwyższych napięć. To dzięki nim w głąb kraju popłynie prąd z morskich farm wiatrowych. Przewiduje się, że za kilkanaście lat moc wiatraków na Bałtyku może wynieść nawet 11 GW. To 20 proc. całej mocy zainstalowanej obecnie w polskich elektrowniach.

Energia z morskiego wiatru może popłynąć do odbiorców tylko dzięki infrastrukturze stworzonej przez PSE. Wymaga to budowy dwóch nowoczesnych stacji elektroenergetycznych i około 300 km napowietrznych linii najwyższych napięć, umożliwiających bezpieczny odbiór energii z planowanych morskich farm wiatrowych oraz jej przesył do odbiorców w całym kraju – tłumaczy Włodzimierz Mucha, wiceprezes PSE.

Dzięki rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej oraz innych ekologicznych źródeł wytwórczych, Pomorze może stać się liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dotychczas PSE wydały warunki przyłączenia do sieci dla projektów morskich farm o mocy ponad 8 GW.

Inwestorzy planują już kolejne projekty. Według obecnych szacunków w polskiej części Bałtyku mogą powstać farmy o łącznej mocy nawet 11 GW. Będą miały kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej Polski – ich moc zainstalowana będzie dwukrotnie większa od mocy największej elektrowni konwencjonalnej pracującej obecnie w Polsce.

Pomorze – energia i rozwój

Program inwestycyjny, związany z rozbudową infrastruktury przesyłowej, jest niepowtarzalną szansą rozwoju regionu. Przyczyni się do niezawodnego działania systemu elektroenergetycznego i bezpiecznego przesyłu mocy, ale także uniezależni energetycznie północ Polski od południowej części kraju.

Mają temu służyć także inne inwestycje PSE, niezwiązane bezpośrednio z morską energetyką wiatrową. Między innymi w ostatnim czasie rozpoczęto prace nad programem budowy stałoprądowego podmorskiego połączenia kablowego z Litwą Harmony Link. Jest to przedsięwzięcie niezwykle ważne nie tylko dla Polski, ale też dla całej Unii Europejskiej – nowe połączenie umożliwi synchronizację systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej. UE przyznała 500 mln euro dofinansowania na jego budowę.

– Łącznie na inwestycje w infrastrukturę przesyłową na północy Polski PSE w najbliższych latach przeznaczą ponad 4,5 mld złotych. Jest to jeden z największych programów, które obecnie realizujemy w kraju – dodaje prezes Mucha.

Zgodnie z zatwierdzonym na początku czerwca br. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowym Planem Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne przeznaczą na inwestycje ponad 14 mld złotych. Spółka w ciągu kolejnych 10 lat zrealizuje ponad 170 inwestycji w całym kraju – budując ponad 3,5 tys. nowych i modernizując ponad 1,5 tys. istniejących już linii.

INWESTYCJA W LICZBACH