x
logo

Aktualności

 • 17.11.2022

  PSE PUBLIKUJĄ PIĄTY ZINTEGROWANY RAPORT WPŁYWU

  Zintegrowany raport wpływu PSE przedstawia całościowy wpływ działalności spółki na gospodarkę oraz finanse publiczne, środowisko naturalne, otoczenie społeczne i pracowników. Raport ukazuje też stopień realizacji strategii biznesowej spółki na lata 2020-2030, w tym kierunki dzia…

  Więcej
 • 04.11.2022

  Pozwolenie na budowę dla stacji elektroenergetycznej w Choczewie

  2 listopada Wojewoda Pomorski wydał pozwolenie na budowę dla stacji elektroenergetycznej w Choczewie. To pierwszy obiekt stacyjny, który Polskie Sieci Elektroenergetyczne zrealizują dla wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych (MFW) na Morzu Bałtyckim. Druga s…

  Więcej
 • 28.10.2022

  Gmina Słupsk – spotkanie z przedsiębiorcami

  Gmina Słupsk zorganizowała 27 października br. spotkanie inwestorów morskich farm wiatrowych oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z przedsiębiorcami z regionu słupskiego i województwa pomorskiego. Przedstawicielom lokalnego biznesu zaprezentowano możliwości wł…

  Więcej
 • 05.09.2022

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczynają badania geologiczne

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczynają badania geologiczne na trasach nowych linii elektroenergetycznych. Pozyskane w ten sposób dane potwierdzą możliwość posadowienia słupów w zaprojektowanych lokalizacjach i pozwolą zastosować odpowiednie typy fundamentów. In…

  Więcej
 • 02.08.2022

  Warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla dwóch instalacji OZE

  Jednym z głównych celów budowy i modernizacji linii przesyłowych w Polsce jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Odnawialnych Źródeł Energii. W ostatnim czasie Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały…

  Więcej
 • 04.07.2022

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestują w rozwój sieci przesyłowej najwyższych napięć

  W maju i czerwcu Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły trzy przetargi o łącznej wartości ponad 39 mln zł. PSE rozbudowują i modernizują infrastrukturę przesyłową, realizując zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny. Dzięk…

  Więcej

INWESTYCJA W LICZBACH