x
logo

BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA BUDOWIE SE CHOCZEWO ZAKOŃCZONE

25.10.2023

BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA BUDOWIE SE CHOCZEWO ZAKOŃCZONE

Archeolodzy zbadali w okolicach Osiek Lęborskich ponad 25 hektarów terenu pod budowę nowej stacji elektroenergetycznej. Odkryli głównie obiekty datowane na wczesną epokę żelaza – związane z osadnictwem kultury pomorskiej oraz kultury łużyckiej.

Na przebadanym obszarze zidentyfikowano dołki posłupowe po prehistorycznych konstrukcjach oraz ślady palenisk. Największą grupę znalezisk stanowią tzw. jamy zasobowe, które służyły prawdopodobnie do pozyskiwania gliny i przechowywania jedzenia. Odkrycia wiązane są przez archeologów nie tylko z życiem codziennym sprzed 2500 lat. Osada, zdaniem naukowców, mogła mieć charakter produkcyjny. Na jej terenie odkryto różnego rodzaju piece. Część z nich związana była z metalurgią (w północnej części przebadanego obszaru znajdowały się po-kłady rudy żelaza), a część – z wytwarzaniem ceramiki.

Przy wschodniej granicy placu budowy, na wzniesieniu, odkryto natomiast groby skrzynkowe zawierających urny twarzowe. Popielnice wydobyte z grobów zostały przekazane do specjalistycznych badań antropologicznych.

Dzięki nowoczesnej technice dokumentacji wszystkie odkrycia zostały utrwalone z dużą dokładnością – w postaci modeli trójwymiarowych oraz bardzo precyzyjnych ortofotoplanów, wykonywanych za pomocą dronów. W najbliższych miesiącach naukowcy będą zajmowali się opracowywaniem znalezisk. Nowa wiedza będzie niezwykle istotna w uzupełnieniu informacji o ludności kultury pomorskiej.

Na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przebadany teren przekazano do realizacji inwestycji. Prace budowlane kontynuowane są już w pełnym zakresie. Budowa stacji elektroenergetycznej Choczewo to jedna z kilku strategicznych inwestycji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, które umożliwią przesłanie energii z morskich farm wiatrowych, lokalizowanych na Bałtyku, do innych części Polski. Zakończenie prac i oddanie obiektu do użytkowa-nia przewidziano na 2026 rok.

INWESTYCJA W LICZBACH