x
logo

Badania geologiczne

W najbliższym czasie Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczną badania geologiczne na trasach nowych linii elektroenergetycznych. Pozyskane w ten sposób dane potwierdzą możliwość posadowienia słupów w zaprojektowanych lokalizacjach i pozwolą zastosować odpowiednie typy fundamentów.

Z właścicielami działek leżących na trasie projektowanych na Pomorzu linii 400 kV kontaktowali się pisemnie pełnomocnicy PSE z prośbą o udzielenie zgody na wejście na teren nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z badaniami geologicznymi:

 • Kto będzie prowadził badania geologiczne?

Prace badawcze będą wykonywali geolodzy działający na zlecenie firm projektujących linie elektroenergetyczne. Dane firmy, która ma wykonać badania na Państwa nieruchomości otrzymali Państwo pismem. 

 • Dlaczego w sprawie badań geologicznych zgłosiły się do mnie dwie firmy?

Projekt każdej z czterech linii wykonuje inna firma. Jeśli przez Państwa działki mają przebiegać dwie różne linie, zgłosiły się do Państwa (pisemnie) dwie firmy wykonujące badania geologiczne. Dokładamy wszelkich starań, aby ich prace zostały odpowiednio skoordynowane.

 • Jak wyglądają badania geologiczne? Ile czasu zajmują?

Wykonanie wszystkich badań – na długości całej linii – potrwa kilka miesięcy. Przebieg tych prac jest zależny m.in. od warunków atmosferycznych.

Na każdym projektowanym stanowisku słupa prace związane z wierceniem zajmują z reguły jeden dzień (do 10 godzin), w ciągu którego wykonuje się 1 lub 2 wiercenia na głębokość od 10 m (przy dobrych warunkach gruntowych) do 20 m (przy złych warunkach gruntowych). Dodatkowo jeden dzień (do 6 godzin) potrzebny jest na wykonanie tzw. sondowania. W przypadku natrafienia płytko na skały może zaistnieć konieczność ponownego przyjazdu do punktu celem poboru skał do badań. Na działce, na której projektowane jest stanowisko słupa, geolodzy pojawiają się więc dwa lub trzy razy, najczęściej w odstępie kilku tygodni.

 • Jaka będzie średnica pojedynczego odwiertu?

Będzie to przedział od 5 do 15 cm. Średnica odwiertu jest uzależniona od sprzętu, którym zostanie wykonane badanie. Po zakończeniu badań otwór jest zasypywany ziemią z odwiertu.

 • Ile będzie odwiertów na jednym stanowisku słupa?

To zależy od rodzaju konstrukcji, która została zaprojektowana w danym miejscu. Jeśli jest to słup załomowy / mocny – występujący w miejscu, gdzie trasa linii zmienia kierunek, to wykonuje się 2 odwierty na krawędzi i jedno sondowanie. Jeśli jest to słup przelotowy – podtrzymujący linię, o mniejszej podstawie – wykonuje się 1 odwiert i przy odwiercie jedno sondowanie.

 • Jak dużo miejsca potrzeba podczas realizacji odwiertów?

Jest to ok. 10 m2. Do tej powierzchni trzeba doliczyć miejsce pod samochód i sprzęt oraz drogę dojazdową do miejsca badań.

 • Czy po badaniach geologicznych zostaje coś w terenie (paliki, rury, chorągiewki itp.)?

Zdarza się, że po odwierceniu otworu zostawiany jest palik dla ekipy sondującej, która pojawia się na działce po kilku dniach. Ekipa sondująca po wykonaniu badania wyciąga palik i wówczas na stanowisku nic nie zostaje.

 • Jaki sprzęt będzie używany do badań?

Na potrzeby wierceń, w zależności od warunków terenowych, będzie to wiertnica zamontowana na samochodzie, pojazd terenowy z wiertnią zamontowaną na przyczepie lub pojazd specjalny typu Unimog. Do sondowania zazwyczaj będzie wykorzystywana sonda, która dojeżdża w pobliże miejsca badania samochodem terenowym (sonda przenośna). W rzadszych przypadkach wykorzystania cięższego rodzaju sond, są one transportowane półciężarówką albo małą ciężarówką, a następnie poruszają się samodzielnie – na gąsienicach.

 • W jakich godzinach będą wykonywane prace? Czy będą głośne?

Badania wykonuje się godzinach 7:00 – 19:00. Najczęściej w odległości kilku metrów od miejsca prowadzenia prac występuje hałas o natężeniu około 70-80 dB.

 • Do jakiego rodzaju szkód może dojść podczas prac geologicznych?

Przy wjeździe na miejsce badań – jeżeli jest to pole uprawne – może nastąpić częściowe zniszczenie upraw. Jeśli grunt będzie rozmoknięty, mogą pojawić się również koleiny. Po zakończonych pracach wykonawca badań zobowiązany jest przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli nie będzie to możliwe – wówczas właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługuje odszkodowanie. W przypadku powstania szkód w pożytkach rolnych – również wypłacone zostanie odszkodowanie, w wysokości ustalonej przez strony po wykonaniu prac, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 • Do kogo mogę zgłosić się z pytaniami dot. badań geologicznych?

Dane osoby, która będzie nadzorowała wykonywanie badań na Państwa nieruchomości otrzymali Państwo pismem. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem – jesteśmy dostępni również pod numerem telefonu infolinii projektu: 887 778 992, która działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-15:00.

INWESTYCJA W LICZBACH