x
logo

Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo – do nacięcia linii ZRC-SLK

Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo – do nacięcia linii ZRC-SLK

Moc ze stacji SE Choczewo zostanie wyprowadzona w głąb kraju czterema liniami najwyższych napięć. Linia 400 kV Choczewo – nacięcie linii Słupsk – Żarnowiec (CWO-SLK/ZRC) o długości  blisko 20 km, zostanie wybudowana jako druga w kolejności i będzie prowadziła z SE Choczewo w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do nacięcia istniejącej linii relacji Słupsk-Żarnowiec. Swoim przebiegiem linia obejmie 3 gminy: Choczewo, Nowa Wieś Lęborska i Łęczyce.

W grudniu 2022 roku PSE złożyły do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Na ukończeniu są badania geologiczne, które potwierdzą możliwość budowy stanowisk słupowych we wskazanych miejscach. W IV kwartale 2023 roku inwestor planuje rozpocząć rozmowy z właścicielami nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii w sprawie pozyskania zgody na zawarcie umowy służebności przesyłu. W połowie roku 2024 PSE planują złożenie wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji lokalizacyjnej, a w dalszej perspektywie o wydanie pozwolenia na budowę. Generalny wykonawca, który tę inwestycję zrealizuje, zostanie wyłoniony w ramach postępowania przetargowego w drugiej połowie 2024 roku. Linia zostanie oddana do użytku na przełomie 2025 i 2026 roku.