x
logo

Budowa nowej stacji 400 kV Krzemienica – KZE – z wprowadzeniami liniowymi

Budowa nowej stacji 400 kV Krzemienica – KZE – z wprowadzeniem do linii 400 kV Dunowo – Słupsk i linii 400 kV Słupsk – Żydowo Kierzkowo

Stacja Krzemienica zostanie wybudowana w pobliżu miejscowości Sycewice, Gać i Zębowo w gminie wiejskiej Słupsk w województwie pomorskim. PSE pozyskały już niezbędne do realizacji przedsięwzięcia decyzje administracyjne – decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia, decyzję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę.

 Budowa stacji będzie podzielona na dwie zasadnicze fazy: wybudowanie sekcji A R400kV wraz infrastrukturą umożliwiającą podanie napięcia i przejęcie energii od pierwszego Inwestora MFW – do maja 2027 r.; wybudowanie sekcji B R400kV oraz zrealizowanie pozostałych prac na stacji – do lutego 2028 r.

Energia ze stacji Krzemienica zostanie wyprowadzona dwiema krótkimi liniami 400 kV: KZE – SLK/ZDK i KZE-DUN/SLK. Dla pierwszej z tych linii (KZE – SLK/ZDK) pozyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia i decyzję lokalizacyjną. Pozyskanie pozwolenia na budowę planowane jest w październiku 2023 r. W przypadku drugiej linii (KZE-DUN/SLK), inwestor również dysponuje już decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia i decyzją lokalizacyjną.

Budowa obu linii wchodzących do stacji Krzemienica rozpocznie się w II połowie 2026 roku i według przyjętych założeń potrwa do maja 2027 r. (L KZE-SLK/ZDK) oraz do listopada 2027 r. (L KZE-DUN/SLK).

Z uwagi na napięty harmonogram realizacji inwestycji PSE podjęły decyzje o odstąpieniu od procesu rokowań z właścicielami nieruchomości w celu pozyskania służebności przesyłu. Prawo wejścia na nieruchomość będzie pozyskiwane w ramach procedury administracyjnej, a właściciele na pocz. grudnia 2022 r. zostali poinformowani o przyjętym trybie postępowania oraz jego konsekwencjach.