x
logo

Dalszy ciąg badań archeologicznych na terenie SE Choczewo

18.08.2023

Dalszy ciąg badań archeologicznych na terenie SE Choczewo

Portal choczewo24.info opublikował wywiad z p. Agatą Janczyńską, odpowiedzialną za badania archeologiczne na obszarze stacji Polskich Sieci Energetycznych w Osiekach Lęborskich.

„Nadal odkrywamy wiele obiektów osadniczych: piece, paleniska, jamy gospodarcze, dołki posłupowe – czyli pozostałości po budynkach. W północnej części badanego obszaru znajdowały się pokłady rudy żelaza oraz ślady jej wydobycia w postaci różnej wielkości dołów. Rudę wytapiano w dymarkach, na których relikty natrafiliśmy kilkaset metrów dalej. Nowością jest cmentarzysko kultury pomorskiej odkryte na naturalnym wzniesieniu, zlokalizowanym we wschodniej części działki. Przebadaliśmy już kilka grobów, w tym dwa bardzo dobrze zachowane. Były to groby skrzynkowe, zawierające po dwie urny twarzowe. Dzięki badaniom prowadzonym jednocześnie na tak dużym obszarze możemy odtworzyć funkcjonowanie rozbudowanego kompleksu osadniczego. Pozwoli to określić zależności przestrzenne oraz czasowe, jakie występowały pomiędzy osadami a cmentarzyskiem.”

Zachęcamy do przeczytania całego tekstu na choczewo24.info.

INWESTYCJA W LICZBACH