x
logo

Inwestycje krok po kroku

INWESTYCJE KROK PO KROKU

Pierwszy prąd z morskich farm wiatrowych na Bałtyku ma popłynąć w 2026 roku do istniejącej stacji w okolicach Słupska. W miarę uruchamiania kolejnych farm wiatrowych, Polskie Sieci Elektroenergetyczne będą je podłączać do nowo wybudowanych stacji w okolicy Choczewa i Krzemienicy (gm. wiejska Słupsk), a dzięki oddaniu do użytku nowych linii najwyższych napięć, energia z Bałtyku będzie mogła popłynąć do odbiorców w innych częściach kraju.

 

Ilość produkowanej na Bałtyku energii elektrycznej będzie stopniowo rosła. Dlatego do roku 2028 powstaną pozostałe linie, które pozwolą wprowadzić energię z farm do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

 

Krok 1

Analiza korytarza przebiegu trasy linii

Inwentaryzacja danych terenowych dotyczących zabudowy, zapisów studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz infrastruktury (energetycznej, drogowej, gazowej itp.). Spotkania robocze z przedstawicielami urzędów gmin.

Krok 2

Przedstawienie koncepcji tras linii oraz lokalizacji stacji

Wytyczenie korytarzy tras oraz lokalizacji stacji. Spotkania z samorządami lokalnymi oraz interesariuszami instytucjonalnymi, w celu wypracowania optymalnej trasy linii.

Krok 3

Działania informacyjne i konsultacyjne

Spotkania z właścicielami nieruchomości oraz lokalnymi społecznościami. Przedstawianie optymalnej trasy linii.

Krok 4

Procedura określająca wpływ inwestycji na środowisko

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarach wypracowanych podczas konsultacji, jako optymalnych dla trasy linii i lokalizacji stacji. W przypadku braku przeciwwskazan przyrodniczych – uzyskanie Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Krok 5

Procedura ustalająca lokalizację stacji i trasy linii

Uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji na podstawie Ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Krok 6

Budowa stacji i linii

Uzyskanie pozwoleń na budowę i wybór wykonawców robót budowlano-montażowych.

Krok 7

Uruchomienie nowej infrastruktury

Zakończenie prac budowlanych zakończonych uzyskaniem Pozwolenia na użytkowanie, potwierdzającym działanie stacji i linii w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.