x
logo

JESTEŚMY NA PÓŁMETKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. KOLEJNE SPOTKANIA PO WAKACJACH

19.07.2021

JESTEŚMY NA PÓŁMETKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. KOLEJNE SPOTKANIA PO WAKACJACH

PSE są już na półmetku spotkań konsultacyjnych podczas, których zbierane są informacje od lokalnych mieszkańców na temat przebiegu tras linii przesyłowych dla morskich farm wiatrowych. Uzupełniona w ten sposób wiedza o lokalnych uwarunkowaniach, może mieć wpływ na ostateczny przebieg linii. W maju i czerwcu br. PSE zorganizowały spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminach powiatu kartuskiego, puckiego i wejherowskiego. Kolejne spotkania dla gmin z powiatu gdańskiego, słupskiego i tczewskiego zaplanowane są na wrzesień.

Zdjęcie: Spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami gminy Kartuzy

Choczewo, Gniewino, Kartuzy, Krokowa, Łęczyce, Linia, Luzino, Przodkowo, Somonino i Żukowo – w tych 10 gminach mieszkańcy oraz wszyscy zainteresowani budową infrastruktury przesyłowej dla morskich farm wiatrowych, mieli już okazję spotkać się z przedstawicielami PSE i zadać pytania dotyczące inwestycji. Podczas rozmów z projektantami linii, właściciele nieruchomości mogli na ekranach komputerów dokładnie przyjrzeć się planowanemu przebiegowi linii na terenie ich nieruchomości oraz zgłosić swoje uwagi i sugestie.

Podobne działania planowane są od września w gminach powiatu gdańskiego i tczewskiego oraz słupskiego– Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Tczew i Trąbki Wielkie oraz Słupsk (gmina wiejska). Spotkania będą miały charakter punktów informacyjnych a konsultanci inwestora przeprowadzą indywidualne rozmowy z każdym z właścicieli. Terminy oraz lokalizacja spotkań zostaną podane na stronie https://pomorzedajemoc.pse.pl/spotkania-konsultacyjne/ oraz na stronach internetowych i social mediach gmin. Każdy z właścicieli, przez którego teren nieruchomości planowany jest przebieg inwestycji, dostanie również imienne zaproszenie listem poleconym.

Należy podkreślić, że prace nad koncepcją przebiegu linii wciąż trwają. Przedstawiane warianty uwzględniają uwarunkowania planistyczne, środowiskowe, urbanistyczne, infrastrukturalne i techniczne, które zidentyfikowano w pierwszej fazie przygotowywania tras, na podstawie publicznie dostępnych materiałów. Trwające konsultacje społeczne pozwalają Inwestorowi na uzupełnienie wiedzy i pozyskanie nowych danych istotnych przy projektowaniu inwestycji.

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w konsultacjach społecznych mają możliwość kontaktu bezpośredniego z zespołem pracującym nad trasami planowanych linii przesyłowych – telefonicznie pod numerem 887 778 992 (od poniedziałku do piątku w godzinach 12-15) lub mailowo pod adresem pomorzedajemoc@pse.pl.

Po zakończeniu procesu konsultacyjnego PSE, w oparciu o zgromadzoną wiedzę o uwarunkowaniach i oczekiwaniach interesariuszy, opracuje optymalny przebieg linii. Na tej podstawie Inwestor rozpocznie rokowania z właścicielami nieruchomości położonych na ustalonej trasie.

INWESTYCJA W LICZBACH