x
logo

KOLEJNE SPOTKANIA KONSULTACYJNE

24.08.2021

KOLEJNE SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Po wakacjach Polskie Sieci Elektroenergetyczne wracają do prowadzenia konsultacji, w ramach których prezentowane są projektowane przebiegi tras linii przesyłowych dla morskich farm wiatrowych.

Przedstawiane przez inwestora warianty uwzględniają uwarunkowania planistyczne, środowiskowe, urbanistyczne, infrastrukturalne i techniczne, które zidentyfikowano w pierwszej fazie przygotowywania tras, na podstawie publicznie dostępnych materiałów.

Podczas bezpośrednich rozmów z projektantami, właściciele nieruchomości i inni zainteresowani mieszkańcy mogą na ekranach komputerów dokładnie przyjrzeć się planowanemu przebiegowi linii oraz zgłosić swoje komentarze, uwagi i sugestie. Uzupełniona w ten sposób wiedza o lokalnych uwarunkowaniach, może mieć wpływ na ostateczny przebieg linii.

W najbliższym czasie PSE planują dyżury punktów informacyjnych w gminach z powiatu gdańskiego, tczewskiego i słupskiego: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Tczew i Trąbki Wielkie oraz Słupsk (gmina wiejska).

Wcześniej – w maju i czerwcu br. – PSE przeprowadziły spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminach: Choczewo, Gniewino, Kartuzy, Krokowa, Łęczyce, Linia, Luzino, Przodkowo, Somonino i Żukowo.

Terminy oraz lokalizacje spotkań podajemy m.in. na stronie https://pomorzedajemoc.pse.pl/spotkania-konsultacyjne. Każdy z właścicieli, przez którego teren nieruchomości planowany jest przebieg inwestycji, dostaje również imienne zaproszenie listem poleconym.

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy do kontaktu z zespołem pracującym nad trasami planowanych linii przesyłowych – telefonicznie pod numerem 887 778 992 (od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00) lub mailowo (pomorzedajemoc@pse.pl).

Po zakończeniu procesu konsultacyjnego – w oparciu o zgromadzoną wiedzę o uwarunkowaniach i oczekiwaniach interesariuszy – Polskie Sieci Elektroenergetyczne opracują optymalne przebiegi linii.

INWESTYCJA W LICZBACH