x
logo

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Na finalny kształt inwestycji, a szczególnie lokalizację linii przesyłowych i stacji, kluczowy wpływ będą miały badania środowiskowe oraz konsultacje ze wszystkimi interesariuszami przedsięwzięcia. Zostaną one przeprowadzone w następujących etapach:

Etap I 

Inwentaryzacja uwarunkowań terenowych i społecznych
Inwestor rozpoczyna prace nad projektem od zbadania lokalnych uwarunkowań środowiskowych i społecznych, a także wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na inwestycję, np. istniejącej infrastruktury energetycznej i drogowej, zagospodarowania przestrzennego gmin itp.

W ten sposób gromadzone są dane niezbędne do opracowania koncepcji i zaprojektowania tras linii oraz lokalizacji nowych stacji elektroenergetycznych.

Etap II

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z władzami samorządowymi
Kolejnym etapem prac jest współpraca z lokalnymi władzami reprezentującymi społeczności lokalne, tj. wójtami, radami gmin i sołtysami. Inwestor przedstawia proponowane koncepcje tras i uzgadnia je z planami rozwojowymi gmin oraz planami zagospodarowania przestrzennego.

Etap III 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gmin położonych na trasie projektowanych linii i innymi interesariuszami

Zwieńczeniem działań informacyjno-konsultacyjnych są spotkania z mieszkańcami, podczas których Inwestor omawia planowany proces inwestycyjny, prezentuje proponowane przebiegi linii oraz zbiera uwagi i sugestie wszystkich zainteresowanych. Spotkania mają charakter punktów informacyjnych a konsultanci inwestora przeprowadzą indywidualne rozmowy z każdym z właścicieli. Specjaliści z różnych dziedzin związanych z realizacją projektu odpowiadają na wszelkie pojawiające się pytania i wątpliwości.

W maju i czerwcu br. PSE zorganizowały pierwszą część serii spotkań informacyjno-konsultacyjnych w gminach powiatu kartuskiego, puckiego i wejherowskiego (Choczewo, Gniewino, Kartuzy, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Przodkowo, Somonino i Żukowo). 

Rozpoczęcie drugiej tury spotkań dla gmin z powiatu gdańskiego, słupskiego i tczewskiego – Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Tczew, Trąbki Wielkie oraz Słupsk (gmina wiejska) – planowane jest na wrzesień.

Terminy oraz lokalizacja spotkań zostaną podane na stronie https://pomorzedajemoc.pse.pl/spotkania-konsultacyjne/ oraz na stronach internetowych i social mediach gmin. Każdy z właścicieli nieruchomości, przez których teren planowany jest przebieg inwestycji, dostanie również imienne zaproszenie listem poleconym

Po zakończeniu procesu konsultacyjnego inwestor, w oparciu o zgromadzoną wiedzę o uwarunkowaniach i oczekiwaniach interesariuszy, opracowuje optymalny przebieg linii. Na tej podstawie rozpocznie rokowania z właścicielami nieruchomości położonych na ustalonej trasie.