x
logo

Korzyści z realizacji inwestycji

Korzyści z budowy infrastruktury elektroenergetycznej na Pomorzu 

Przyłączenie morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest kluczowe dla powodzenia transformacji energetycznej Polski. Prąd z morskiego wiatru może popłynąć do odbiorców tylko dzięki infrastrukturze stworzonej przez PSE. Sieć na Pomorzu nie jest aktualnie wystarczająco rozwinięta. Oznacza to budowę nowoczesnych stacji elektroenergetycznych i linii najwyższych napięć. Nowe instalacje zagwarantują Polsce wykorzystanie potencjału Bałtyku oraz zapewnią dostawy energii do mieszkańców Pomorza i całego kraju.

     KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH                                                                                                                                                                              

Budowa morskich farm wiatrowych oraz realizacja elektroenergetycznych inwestycji towarzyszących to przedsięwzięcia celu publicznego. Skorzystają na nich wszyscy Polacy – zarówno poprzez zwiększenie gwarancji zasilania odbiorców, ale też poprzez ograniczenie emisji CO2.

     KORZYŚCI DLA POMORZA                                                                                                                                                                              

W wymiarze lokalnym nowe linie gwarantują mieszkańcom i przedsiębiorstwom zwiększenie mocy przyłączeniowej i poprawę pewności zasilania. Sprzyjają nowym inwestycjom oraz zwiększają możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii. Zapewniają też stałe wpływy do budżetu gmin z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości inwestycji na obszarze gminy. Podatki zaś zawsze przekładają się na różnorakie korzyści dla mieszkańców

     WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI                                                                                                                                                                              

Nie można też pominąć współpracy dobrosąsiedzkiej. Na przestrzeni lat staramy się wypracować sobie opinię dobrych partnerów, zaangażowanych w życie lokalnych społeczności, którzy rozumieją potrzeby gmin i ich mieszkańców. 

PSE są organizatorem programu WzMOCnij swoje otoczenie, którego celem jest integracja i aktywizacja członków lokalnych społeczności wokół spraw, które są dla nich istotne. Informacje o programie oraz zasadach przyznawania środków są na stronie: wzmocnijotoczenie.pl