x
logo

Korzyści z realizacji inwestycji

Korzyści z budowy infrastruktury elektroenergetycznej na Pomorzu 

Przyłączenie morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest kluczowe dla powodzenia transformacji energetycznej. Czysty prąd z morskiego wiatru może popłynąć do odbiorców tylko dzięki infrastrukturze stworzonej przez PSE. Oznacza to budowę nowoczesnych stacji elektroenergetycznych i linii najwyższych napięć. Nowe instalacje zagwarantują Polsce wykorzystanie potencjału Bałtyku oraz zapewnią dostawy energii do mieszkańców Pomorza i całego kraju.

     KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH                                                                                                                                                                              

Budowa morskich farm wiatrowych oraz realizacja elektroenergetycznych inwestycji towarzyszących to przedsięwzięcia celu publicznego czyli skorzystają na nich wszyscy Polacy – zarówno poprzez zwiększenie gwarancji zasilania odbiorców, ale też poprzez umożliwienie ograniczenia emisji CO2.

     KORZYŚCI DLA POMORZA                                                                                                                                                                              

W wymiarze lokalnym nowa linia gwarantuje mieszkańcom i przedsiębiorstwom zwiększenie mocy przyłączeniowej i poprawę pewności zasilania. Sprzyja nowym inwestycjom oraz zwiększa możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii. Zapewnia też stałe wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości do 2% wartości inwestycji na obszarze gminy. Podatki zaś zawsze przekładają się na różnorakie korzyści dla mieszkańców

     WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI                                                                                                                                                                              

Nie można też pominąć współpracy dobrosąsiedzkiej, jaka promowana jest przez wszystkie zaangażowane w projekt podmioty. Na przestrzeni lat będziemy chcieli wypracować sobie opinię dobrych partnerów, zaangażowanych w życie lokalnych społeczności, którzy rozumieją potrzeby gminy i jej mieszkańców. PSE wspierają lokalne społeczności m.in. poprzez odprowadzanie podatku od nieruchomości w wysokości do 2% wartości inwestycji na obszarze gminy. Otrzymane środki gminy przeznaczają na inicjatywy związane z poprawą jakości życia swoich mieszkańców.

PSE są również organizatorem programu WzMOCnij swoje otoczenie, którego celem jest integracja i aktywizacja członków lokalnych społeczności wokół spraw, które są dla nich istotne. Informacje o programie oraz zasadach przyznawania środków są na stronie: wzmocnijotoczenie.pl