x
logo

Linia 400 kV relacji SE Choczewo – SE Gdańsk Przyjaźń

Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo – SE Gdańsk Przyjaźń

Moc ze stacji SE Choczewo zostanie wyprowadzona w głąb kraju czterema liniami najwyższych napięć.

Linia 400 kV Choczewo – Gdańsk Przyjaźń (CWO-GDP), o długości  blisko 90 km, będzie prowadziła z SE Choczewo w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do SE Gdańsk Przyjaźń w gminie Żukowo. Swoim przebiegiem obejmie 10 gmin: Choczewo, Gniewino, Kartuzy, Linia, Luzino, Łęczyce, Przodkowo, Somonino, Szemud, Żukowo.

W czerwcu 2023 roku PSE złożyły do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia.  W drugiej połowie 2023 roku inwestor planuje rozpocząć rozmowy z właścicielami nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii w sprawie pozyskania zgody na zawarcie umowy służebności przesyłu, która umożliwi prowadzenie prac budowlanych, a w przyszłości eksploatację linii w porozumieniu z właścicielem gruntu.

W 2024 roku PSE planują złożenie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej, a w dalszej perspektywie o wydanie pozwolenia na budowę.

Prace budowlane rozpoczną się w 2025 roku, a zakończą w 2027 roku.