x
logo

Linia 400 kV relacji SE Choczewo – SE Żarnowiec

Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo – SE Żarnowiec

Moc ze stacji SE Choczewo zostanie wyprowadzona w głąb kraju czterema liniami najwyższych napięć. Jako pierwsza powstanie linia 400 kV Choczewo – Żarnowiec (CWO-ZRC) o długości  ponad 16 km, która zostanie poprowadzona z SE Choczewo w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do SE Żarnowiec w gminie Krokowa. Swoim przebiegiem linia obejmie 3 gminy: Choczewo, Gniewino i Krokowa.

W grudniu 2022 roku PSE złożyły do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Zakończono badania geologiczne, które potwierdziły możliwość budowy stanowisk słupowych we wskazanych miejscach. W maju 2023 roku inwestor planuje przeprowadzić rozmowy z właścicielami nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii w sprawie pozyskania zgody na zawarcie umowy służebności przesyłu. W drugiej połowie roku 2023 PSE planują złożenie wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji lokalizacyjnej, a w dalszej perspektywie o wydanie pozwolenia na budowę. Generalny wykonawca, który tę inwestycję zrealizuje, zostanie wyłoniony w ramach postępowania przetargowego w drugiej połowie 2023 roku.

Prace budowlane rozpoczną się w 2024 roku, a linia zostanie oddana do użytku na koniec 2025 roku.