x
logo

Linia 400 kV relacji SE Choczewo – SE Żarnowiec

Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo – SE Żarnowiec

Moc ze stacji SE Choczewo zostanie wyprowadzona w głąb kraju czterema liniami najwyższych napięć. Jako pierwsza powstanie linia 400 kV Choczewo – Żarnowiec (CWO-ZRC) o długości  ponad 16 km, która zostanie poprowadzona z SE Choczewo w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do SE Żarnowiec w gminie Krokowa. Swoim przebiegiem linia obejmie 3 gminy: Choczewo, Gniewino i Krokowa.

W lipcu 2023 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. W maju 2023 roku inwestor przeprowadził rozmowy z właścicielami nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii w sprawie pozyskania zgody na zawarcie umowy służebności przesyłu. W połowie roku 2023 PSE złożyły wniosek do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W dalszej perspektywie planowane jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Generalny wykonawca, który tę inwestycję zrealizuje, zostanie wyłoniony w ramach postępowania przetargowego w drugiej połowie 2023 roku.

Prace budowlane rozpoczną się w 2024 roku, a linia zostanie oddana do użytku na koniec 2025 roku.