x
logo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Wybudowane przez PSE instalacje pozwolą odebrać moc wyprodukowaną przez morskie farmy wiatrowe (MFW) i bezpiecznie przesłać energię elektryczną do odbiorców w głębi kraju. Cały projekt to kilka powiązanych ze sobą inwestycji sieciowych, obejmujących 22 gminy w województwie pomorskim. W ramach przedsięwzięcia powstaną dwie nowe stacje elektroenergetyczne (w gm. Choczewo i gm. wiejskiej Słupsk) oraz ponad 250 km nowych linii najwyższych napięć. Jednocześnie znaczna część istniejących już na tym terenie linii zostanie poddana modernizacji.

Kliknij na mapę i sprawdź dokładny planowany przebieg linii w Twojej okolicy

Konsultacje społeczne

Aby zaprojektować lokalizacje stacji i trasy linii w optymalny sposób dla mieszkańców, Polskie Sieci Elektroenergetyczne przeprowadziły w 2021 r. proces konsultacji społecznych. W każdej gminie zorganizowano spotkania konsultacyjne z projektantami linii. Odwiedzający mogli zadać pytania oraz zgłosić komentarze do projektów tras linii. W ciągu procesu PSE otrzymały ponad 400 uwag dot. przebiegów. Każda z nich została przeanalizowana i jeśli było to uzasadnione – uwzględniona.

Czas realizacji

Prąd z morskich farm wiatrowych na Bałtyku popłynie na koniec 2026 roku. PSE oddadzą w tym czasie stację i pierwszą linię najwyższych napięć. Na przestrzeni kolejnych lat ilość produkowanej na Bałtyku energii elektrycznej będzie stopniowo rosła. Dlatego do roku 2028 powstaną kolejne linie, aby tę moc efektywnie wprowadzić do KSE.