x
logo

Nasza pomoc dała moc! Zrealizowaliśmy 8 projektów na Pomorzu w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”

11.02.2021

Nasza pomoc dała moc! Zrealizowaliśmy 8 projektów na Pomorzu w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”

W II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, wspólnie z naszymi lokalnymi partnerami, zrealizowaliśmy 8 wyjątkowych inicjatyw społecznych, których beneficjentami są mieszkańcy gmin z terenów budowy nowych stacji elektroenergetycznych oraz linii napowietrznych najwyższych napięć na Pomorzu. Na  realizację tych projektów przyznaliśmy granty o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych.

Do udziału w programie zaprosiliśmy lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w pięciu gminach: Choczewie, Gniewinie, Krokowej, Żukowie i Żydowie.

Jury programu nagrodziło łącznie 8 najciekawszych inicjatyw. W ich wyborze kierowaliśmy się m.in. długotrwałym wpływem projektów na otoczenie oraz współpracą mieszkańców jako wolontariuszy i ich zaangażowaniem w realizację przyszłych działań. Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. wymiana okien w szkolnej sali gimnastycznej, stworzenie nowej ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej, zakup łodzi ratowniczej dla ochotniczej straży pożarnej, czy prace remontowe na publicznej pływalni.

Zwycięskie projekty:

  • Urząd Gminy w Choczewie – projekt wymiany okien w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczniów i przedszkolaków oraz zwiększenia efektywności energetycznej placówki.

  • Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki im. Stefana Żeromskiego w Choczewie – projekt montażu ławeczek i tablic informacyjnych dot. walorów turystycznych gminy. Dzięki grantowi powstała nowa przestrzeń dla mieszkańców i turystów odwiedzających miejscowy park. Nowe wyposażenie w postaci ławeczek i tablic informacyjnych umożliwi zarówno odpoczynek w otoczeniu parkowej przyrody, jak również poznanie atrakcji architektonicznych Gminy Choczewo.

 

  • Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Gniewinie – projekt adaptacji pomieszczeń na  potrzeby rodziców i małych dzieci. W przestrzeni Centrum Kultury, dzięki dofinansowaniu z programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, powstał „Kącik Malucha”. Z  otrzymanych środków zakupiono krzesła, stoły, regały pod biblioteczkę, telewizor, komodę oraz sofy. Kącik został stworzony z myślą o najmłodszych gościach Centrum i  ich opiekunach, aby mogli tam przyjemnie spędzić czas. Dodatkowo, w ośrodku umieszczono środki dezynfekcyjne.

  • Urząd Gminy w Gniewinie – projekt dostosowania warunków sanitarnych na krytej pływalni w  Gniewinie do wymogów Sanepidu. Dzięki otrzymanemu grantowi poprawiono warunki sanitarne na krytej pływalni w Gniewinie, przeprowadzono prace malarsko-tynkarskie oraz montaż wymienników ciepła. Skorzystają na tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy, ale także seniorzy uczęszczający na zajęcia sportowe.

  • Urząd Gminy w Polanowie – projekt wytyczenia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Laureat przeznaczył otrzymany grant na stworzenie nowej ścieżki edukacyjnej, która będzie promowała krajobraz gminy Polanów w otoczeniu rezerwatu nad rzeką Grabową. Na  ścieżce umieszczono gry plenerowe: puzzle, z których można ułożyć różne gatunki lokalnych ptaków oraz tablice tematyczne z krótkimi informacjami na temat zbiornika „Kacze”, jezior i rzek w gminie. Stanął też specjalny stół, przy którym można odpocząć i  zagrać w grę planszową. Tuż obok zainstalowano tzw. „koło wiedzy” z pytaniami na  temat zwierząt i życia w wodzie. Nowa ścieżka dydaktyczna będzie również cenną pomocą dla nauczycieli z miejscowych szkół w ramach prowadzonych przez nich lekcji.

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie – projekt zakupu łodzi ratowniczej. Nowa łódź przyda się szczególnie w sezonie letnim. Wielu mieszkańców i turystów gminy Polanów korzysta z kąpieli i sportów wodnych na okolicznych jeziorach. Dzięki specjalistycznej łodzi ratowniczej OSP w Żydowie będzie w stanie zapewnić większe bezpieczeństwo osobom kąpiącym się w jeziorach.

  • Urząd Gminy w Krokowej – projekt modernizacji placu zabaw w Wierzchucinie. Nowe miejsce przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez rodziców i ich dzieci, rozwijając ofertę rekreacyjną sołectwa.

  • Urząd Gminy w Żukowie – projekt zakupu środków ochrony osobistej na użytek lokalnych instytucji publicznych. Dzięki współpracy możliwe było zabezpieczenie miejscowej przestrzeni publicznej przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 na terenie kraju.

INWESTYCJA W LICZBACH