x
logo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI

31.01.2022

PODSUMOWANIE KONSULTACJI

W 2021 r. inwestor zaproponował pierwsze przebiegi linii elektroenergetycznych i przeprowadził wiele spotkań – z władzami gmin objętych inwestycjami, właścicielami nieruchomości, mieszkańcami oraz licznymi instytucjami zaangażowanymi w przedsięwzięcie.

Przeprowadziliśmy:

  • 47 spotkań z władzami gmin i planistami gminnymi, w tym 22 spotkania wspólne z wójtami/burmistrzami i radami gmin objętych projektem.
  • 50 dyżurów konsultacyjnych z właścicielami gruntów na trasach linii, we wszystkich 22 gminach. Każdy trwał min. 4 godz. Łącznie – 200 godz. rozmów + liczne spotkania online oraz obsługa infolinii i skrzynki kontaktowej projektu.
  • 44 spotkania ze Starostwami, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, PGL Lasy Państwowe, PGW Wody Polskie, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków itd.)

Obejrzyj film o konsultacjach

 

Ponieważ inwestorowi zależało na poinformowaniu i wysłuchaniu opinii nie tylko właścicieli terenów położonych bezpośrednio pod projektowaną linią, informacje o spotkaniach rozpowszechnialiśmy również na plakatach w sołectwach, w lokalnych mediach oraz za pośrednictwem Internetu.

Dyżury konsultacyjne miały charakter ogólnodostępny i otwarty, choć jedocześnie – w związku z epidemią – spotkania nie odbywały się w dużych grupach. Po stronie inwestora zapewniono duże zespoły konsultacyjne, składające się m.in. z projektantów inwestora i wykonawców.

Do pierwotnych tras zebraliśmy łącznie ponad czterysta uwag. Znakomita większość trafiła do nas podczas rozmów z mieszkańcami w punktach informacyjnych, ale także poprzez infolinię projektową i skrzynkę kontaktową. Wiele z uwag zostało uwzględnionych.

Projektowanie infrastruktury liniowej to duże wyzwanie społeczne, środowiskowe i inżynierskie, zwłaszcza gdy dotyczy zupełnie nowych linii. Z 250 km zdecydowana większość poprowadzona będzie w lasach. To naturalna zasłona dla linii – projektanci starają się do minimum ograniczyć ingerencję w otwarte przestrzenie, na których infrastruktura bardziej rzuca się w oczy. Linie zaprojektowano w taki sposób, aby omijały zwarte skupiska zabudowy. Na ile to możliwe prowadzono je terenami rolniczymi, o mniejszym potencjale budowlanym.

Efekt prac można zobaczyć na interaktywnej mapie, zamieszczonej pod tym linkiem.

Trwa jeszcze inwentaryzacja środowiskowa. W zależności od jej końcowych wyników, trasy linii mogą ulec jeszcze niewielkim przesunięciom. Na tym etapie Inwestor nie przewiduje innych zmian przebiegów. Nadal możliwe są jednak drobne korekty dotyczące miejsc posadowienia słupów. W razie takiej potrzeby – prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, z wykorzystaniem adresu pomorzedajemoc@pse.pl lub infolinii – tel. 887 778 992 (działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-15:00).

INWESTYCJA W LICZBACH