x
logo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestują w rozwój sieci przesyłowej najwyższych napięć

04.07.2022

Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestują w rozwój sieci przesyłowej najwyższych napięć

W maju i czerwcu Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły trzy przetargi o łącznej wartości ponad 39 mln zł.

PSE rozbudowują i modernizują infrastrukturę przesyłową, realizując zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny.

Dzięki temu w Polsce powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów przesyłowych w Europie, który przez kolejne dziesięciolecia będzie istotnym filarem bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zapewni jego niezawodne działanie.

Tutaj znajdą Państwo informacje o aktualnie realizowanych projektach inwestycyjnych:: https://www.pse.pl/inwestycje/interaktywna-mapa-inwestycji.

INWESTYCJA W LICZBACH