x
logo

Przebiegi linii po konsultacjach

Publikujemy interaktywną mapę z przebiegami ponad 250 km nowych linii energetycznych na terenie 22 pomorskich gmin

Kliknij na mapę i sprawdź przebieg linii

Na mapie można sprawdzić, gdzie dokładnie przebiegać będą linie i w których miejscach projektowana jest lokalizacja słupów. Należy podać numer działki albo miejscowość i dokładny adres – lub przesunąć mapę w interesujące nas miejsce.

Możliwe jest także sprawdzenie odległości – np. od osi linii do naszej działki. W tym celu należy kliknąć w dowolny punkt na mapie, a następnie wybrać funkcję „zmierz dystans”.

Jak wyznaczono trasy linii?

W 2021 r. inwestor zaproponował pierwsze przebiegi linii elektroenergetycznych i przeprowadził wiele spotkań – z władzami gmin objętych inwestycjami, właścicielami nieruchomości, mieszkańcami oraz licznymi instytucjami zaangażowanymi w przedsięwzięcie:

  • 47 spotkań z władzami gmin i planistami gminnymi, w tym 22 spotkania wspólne z wójtami/burmistrzami i radami gmin objętych projektem.
  • 50 dyżurów konsultacyjnych z właścicielami gruntów na trasach linii, we wszystkich 22 gminach. Każdy trwał min. 4 godz. Łącznie – 200 godz. rozmów + liczne spotkania online oraz obsługa infolinii i skrzynki kontaktowej projektu.
  • 44 spotkań ze Starostwami, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, PGL Lasy Państwowe, PGW Wody Polskie, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków itd.)

Obejrzyj film o konsultacjach

 

Ponieważ inwestorowi zależało na poinformowaniu i wysłuchaniu opinii nie tylko właścicieli terenów położonych bezpośrednio pod projektowaną linią, informacje o spotkaniach rozpowszechnialiśmy również na plakatach w sołectwach, w lokalnych mediach oraz za pośrednictwem Internetu.

Dyżury konsultacyjne miały charakter ogólnodostępny i otwarty, choć jedocześnie – w związku z epidemią – spotkania nie odbywały się w dużych grupach. Po stronie inwestora zapewniono duże zespoły konsultacyjne, składające się m.in. z projektantów inwestora i wykonawców.

Do pierwotnych tras zebraliśmy łącznie ponad czterysta uwag. Znakomita większość trafiła do nas podczas rozmów z mieszkańcami w punktach informacyjnych, ale także poprzez infolinię projektową i skrzynkę kontaktową. Wiele z uwag zostało uwzględnionych.

Projektowanie infrastruktury liniowej to duże wyzwanie społeczne, środowiskowe i inżynierskie, zwłaszcza gdy dotyczy zupełnie nowych linii. W tym przypadku zdecydowana większość z 250 km poprowadzona będzie w lasach. To naturalna zasłona dla linii – projektanci starają się do minimum ograniczyć ingerencję w otwarte przestrzenie, na których infrastruktura bardziej rzuca się w oczy. Linie zaprojektowano w taki sposób, aby omijały zwarte skupiska zabudowy. Na ile to możliwe prowadzono je terenami rolniczymi, o mniejszym potencjale budowlanym.

Trwa inwentaryzacja środowiskowa. W zależności od jej końcowych wyników, trasy linii mogą ulec jeszcze niewielkim zmianom. Na tym etapie inwestor nie przewiduje innych zmian przebiegów. Nadal możliwe są jednak drobne korekty dotyczące miejsc posadowienia słupów. W razie takiej potrzeby – prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, z wykorzystaniem adresu pomorzedajemoc@pse.pl lub infolinii – tel. 887 778 992 (działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-15:00).

INWESTYCJA W LICZBACH