x
logo

SPOTKANIA ENERGETYKÓW Z MIESZKAŃCAMI GMINY CHOCZEWO

23.10.2020

SPOTKANIA ENERGETYKÓW Z MIESZKAŃCAMI GMINY CHOCZEWO

Przedstawiciele spółek odpowiedzialnych za projekt budowy morskich farm wiatrowych oraz budowy infrastruktury przesyłowej wyprowadzającej z nich moc, spotkali się z mieszkańcami gminy Choczewo, aby porozmawiać o inwestycji oraz odpowiedzieć na pytania uczestników.

Spotkania zorganizowali  wspólnie przedstawiciele firm planujących budowę samych farm, czyli Baltic Power (część PKN ORLEN)PGE Baltica (część Polskiej Grupy Energetycznej), oraz spółki odpowiedzialnej za przygotowanie stacji elektroenergetycznej i linii najwyższych napięć, czyli Polskich Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Rozmowy odbyły się na przełomie września i października w miejscowościach: Łętowo, Zwartowo, Lublewo, Choczewko, Choczewo, Żelazno oraz Kopalinie. Czyli w sołectwach, na terenie których mogą być realizowane inwestycje związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej.

Eksperci z firm energetycznych rozmawiali z uczestnikami o trwającej w Polsce transformacji energetycznej, wstępnym harmonogramie projektu,  ale przede wszystkim o tym, jak mądrze zaplanować sieć elektroenergetyczną, aby do minimum ograniczyć jej wpływ na otoczenie. Przedstawiciele inwestorów podkreślili, że planowane instalacje są konieczne dla rozwijania czystej energetyki odnawialnej na morzu. Opowiedzieli również o znaczeniu projektu dla Polski i regionu.

Spotkanie sołeckie inwestorów z mieszkańcami w Zwartowie

Łącznie w spotkaniach udział wzięło około 60 osób. Mieszkańcy byli o nich informowani poprzez plakaty, ogłoszenia na portalu społecznościowym używanym przez gminę oraz za pośrednictwem sołtysów. Podczas rozmów obecni byli eksperci z zakresu prawa, inżynierii i planistyki, którzy odpowiadali na pytania związane z projektem. W trakcie spotkań stosowano wszelkie środki ostrożności związane z sytuacją epidemiczną.

***

Spółki zaangażowane w projekt, niezwykle istotny dla przyszłości Polski, dokładają wszelkich starań, by prowadzić go w sposób transparentny. Wszystkie informacje o przedsięwzięciu, mające wpływ na życie lokalnej społeczności, będą systematycznie przekazywane przedstawicielom samorządu, wójtowi, radnym oraz sołtysom, a także mieszkańcom podczas kolejnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych.

INWESTYCJA W LICZBACH