x
logo

PSE złożyły wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dla dwóch linii

11.01.2023

PSE złożyły wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dla dwóch linii

Polskie Sieci Elektroenergetyczne złożyły wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwóch linii przesyłowych służących wyprowadzeniu mocy z powstających na Bałtyku morskich farm wiatrowych. Wnioskami objęte zostały linie 400 kV relacji Choczewo – Żarnowiec (CWO-ZRC) oraz Choczewo – nacięcie linii Słupsk – Żarnowiec (CWO-SLK/ZRC).

W ostatnich dniach grudnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku wszczął postępowania administracyjne.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizując inwestycje polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej dokładają wszelkich starań, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko i otoczenie. Wszystkie eksploatowane w Polsce linie najwyższych napięć muszą spełniać surowe wymogi prawa polskiego i europejskiego w zakresie bezpieczeństwa oraz oddziaływania na środowisko naturalne, w tym na zdrowie i życie ludzi.

Dzięki temu infrastruktura elektroenergetyczna jest całkowicie bezpieczna dla jej sąsiadów.

Na obszarach, na których ma zostać zlokalizowana linia przesyłowa, przeprowadza się inwentaryzację przyrodniczą obejmującą cztery pory roku. Wyniki analiz są publikowane w raportach oddziaływania inwestycji na środowisko, z którymi w RDOŚ mogą się zapoznać wszyscy zainteresowani.

INWESTYCJA W LICZBACH