x
logo

Znaczenie inwestycji

Znaczenie inwestycji

Inwestycje w morskie farmy wiatrowe są jednym z ważniejszych elementów transformacji energetycznej Polski. Docelowa moc z MFW (określona w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.) ma osiągnąć poziom do 11 GW. To około 20% całego potencjału wytwórczego w Polsce, który dziś wynosi prawie 47 GW. Ta ogromna moc zasili Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) przyczyniając się do ochrony klimatu.

Inwestycja ma przyczynić się do zwiększania udziału czystej energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Więcej energii z OZE to także mniej CO2 w atmosferze.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zapewnią podłączenie morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – umożliwiając dostarczenie energii z wiatru do odbiorców w całym kraju.

Dzięki morskiej energetyce wiatrowej, Pomorze stanie się liderem w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. Ta złożona i wielowymiarowa inwestycja jest niepowtarzalną szansą rozwoju dla gmin i przedsiębiorców z tego regionu.

Za budowę morskich farm wiatrowych odpowiadają inwestorzy, którzy planują postawić je w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Jednak żeby czysty prąd z morskiego wiatru mógł popłynąć do odbiorców, konieczna jest infrastruktura stworzona przez PSE.

Energia zostanie wprowadzona do nowych stacji elektroenergetycznych, z których następnie liniami najwyższych napięć popłynie w głąb kraju.

Inwestycja celu publicznego

Inwestycja celu publicznego ma służyć wielu podmiotom, nie tylko tym zlokalizowanym w jej sąsiedztwie. Takim przedsięwzięciem jest budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznych służących do przesyłania energii do odbiorców w całym kraju.