x
logo

Znaczenie inwestycji

Znaczenie inwestycji

Budowa morskich farm wiatrowych na morzu Bałtyckim to jedno z kluczowych działań na rzecz zwiększania udziału czystej energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Więcej energii z OZE to także mniej CO2 w atmosferze.

Na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat zrealizowane zostaną projekty służące produkcji energii z wiatru, o łącznej mocy do 11 GW. To około 20% całego potencjału wytwórczego w Polsce, który dziś wynosi prawie 47 GW. Ta ogromna moc zasili Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) przyczyniając się do ochrony klimatu.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zapewnią podłączenie morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego umożliwiając dostarczenie energii z wiatru do odbiorców w całym kraju.

Dzięki morskiej energetyce wiatrowej, Pomorze może stać się liderem w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. Ta złożona i wielowymiarowa inwestycja jest niepowtarzalną szansą rozwoju dla gmin i przedsiębiorców z tego regionu.

Inwestycja celu publicznego

Inwestycja celu publicznego ma służyć wielu podmiotom, nie tylko tym zlokalizowanym w jej sąsiedztwie. W przypadku rozbudowy czy budowy sieci elektroenergetycznych oznacza to, że służąc do przesyłania energii do odbiorców w całym kraju, jest inwestycją celu publicznego.